บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2523 โดยเริ่มจากธุรกิจโรงพิมพ์ขนาดเล็กให้บริการด้านการพิมพ์ โดยเน้นระบบการพิมพ์ออฟเซตและซิลสกรีนในการผลิตสิ่งพิมพ์และสินค้าเกี่ยวกับการพิมพ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุกไมตรีการพิมพ์มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต เทคโนโลยี บุคลากร การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชนโดยรอบ ทำให้บริษัทมุกไมตรีการพิมพ์เดินหน้าไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและคุณภาพที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล บริษัทมุกไมตรีการพิมพ์ จำกัดมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการพิมพ์ในระบบออฟเซตอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนพิมพ์Pre-press ขั้นตอนการพิมพ์Press ขั้นตอนหลังพิมพ์Post-press
เรามีทีมงานนักออกแบบกราฟฟิกและงานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีอุปกรณ์ และเครื่องจักรด้านไอทีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพในการออกแบบเพื่อตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ของลูกค้าและผู้บริโภคที่ เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิกในกรณีที่ลูกค้าไม่มีทีมออกแบบเอง การนำ ระบบจัดการสี (Color Management System: CMS) มาใช้ควบคุมงานสีของดิจิตอลปรู๊ฟ4สีขึ้นไป ให้มีความเที่ยงตรงมากถึง 95% มีเครื่องจักรออกแบบและตัดชิ้นงานจำลองเท่าของจริง เพื่อเป็นตัวอย่าง ให้ลูกค้า ก่อนที่กระบวนการผลิตจริงจะเริ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ได้ให้กับทางลูกค้าเป็นต้น
บริษัทมุกไมตรีการพิมพ์เน้นระบบการพิมพ์ออฟเซตที่หลากหลายทั้งระบบป้อนแผ่น(Sheet) ป้อนม้วน(Roll) แบบพิมพ์สีเดียวจนถึงเครื่องพิมพ์6 สี เคลือบ water base ทั้งแบบเงาและด้านได้ในขั้นตอนเดียวที่ความเร็ว 15,000 แผ่นต่อชั่วโมง และปัจจุบันมีเครื่องครบวงจรแบบ Seven in One ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ตป้อนม้วน 7 สี สามารถเคลือบ UV พร้อมมีหน่วยลบกาว(Glue Killer)ในเครื่องเดียวกัน อีกทั้งมีการพิมพ์รูปแบบอื่นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เช่นการพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิตอล และการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ต
ชิ้นงานหลังการพิมพ์จะผ่านขั้นตอนหลังพิมพ์ต่างๆตามรูปแบบสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบ(Laminate) การตัด(Die-cut/Pump) การปั๊ม(hot/cold stamp)และการประกอบชิ้นงาน การเคลือบผิวชิ้นงานสามารถเลือกวัสดุเคลือบได้ตามความสวยงามและคุณประโยชน์ที่ต้องการ เช่น UV, PE, OPP, Holographic, แบบมัน(Glossy) แบบด้าน(Matt), เคลือบเฉพาะจุดเป็นต้น ในขั้นสุดท้ายเพื่อให้สามารถประกอบชิ้นงานได้แม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว เรามีเครื่องติดกาวและพับขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติสามารถปะกล่องติดกาวได้มากกว่า 10,000 กล่องต่อชั่วโมงและรองรับขนาดของกล่องได้หลากหลายรูปแบบ
บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด มุ่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์การพิมพ์ภายใต้ระบบออฟเซตเป็นหลักอาทิเช่น กล่องบรรจุสินค้า กล่องRigid ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ สิ่งพิมพ์พรีเมี่ยม สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ป้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

และเพื่อเปิดกว้างต่อความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เราเพิ่มบริการที่ครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทุกคำตอบของลูกค้า "One-Stop-Service Provider" เรามีตั้งแต่บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าภายใต้บริษัทย่อย "Pearly" บริการการผลิตสินค้า จนถึงบริการบรรจุและส่งของให้ถึงจุดหมายของลูกค้า
เพราะเราเชื่อว่ากล่องและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และสินค้าทุกชนิดมีความสำคัญ ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคดังนั้นเราในฐานะบริษัทผู้ให้บริการจึงได้ทุ่มเท อย่างเต็มที่ในการพัฒนาการออกแบบและการผลิตกล่องและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สูงเพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์อันดีและสามารถเป็นผู้ช่วยส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าได้
การพิมพ์สติกเกอร์ด้วยระบบการพิมพ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen) สามารถรองรับ ความต้องการของงานพิมพ์บนวัสดุประเภทสติกเกอร์ได้ทุกชนิด ลูกค้าสามารถนำ ไปใช้ในการติดกับตัวผลิตภัณฑ์และสินค้า รวมไปถึงนำไปติดกับวัสดุหรืออุปกรณ์ ต่างๆนอกจากการพิมพ์ด้วยระบบซิลค์สกรีน (Silk Screen) บริษัทฯ ยังมีการพิมพ์ สติกเกอร์และฉลาก/ป้ายสินค้าด้วยระบบออฟเซทป้อนม้วน (Roll Offset) และออฟเซทป้อนแผ่น (Sheet Offset)
บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านกำลังการผลิตและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ รวมไปถึง การควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับการจัดพิมพ์หนังสือและ นิตยสารในทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
ด้วยความหลากหลายในระบบการพิมพ์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการพิมพ์อย่าง สม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการงานพิมพ์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าลูกค้าจะ มีความต้องการสิ่งพิมพ์ประเภทใดหรือแบบใด
บริษัทฯ มีความชำนาญและประสบการณ์ในการนำแผ่นแม่เหล็ก (Magnet) และ วัสดุอื่นที่มีคุณภาพสูงมาใช้ควบคู่ร่วมกับงานพิมพ์เพื่อสร้างมูลค่าของงานพิมพ์ให้มี ความแตกต่างจากงานพิมพ์ทั่ว ๆ ไป ทั้งยังสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายตาม ความคิดสร้างสรรค์ที่ลูกค้าต้องการ
บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัดฝึกฝนบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยตนเอง Self Quality Control เพื่อผลิตงานที่มี คุณภาพสูงสุด อีกทั้งมีทีมงานควบคุมคุณภาพที่ทำการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตจากเรา จะมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริษัทมุกไมตรีการพิมพ์ ได้รับ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นอีกมาตรฐานซึ่งยืนยันทุกขั้นตอนและระบบการ ทำงานของเราในระดับมาตรฐานสากล